Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Karbon14 (Radyokarbon) Analizi

Karbon14 ile Yaş Tayini Analizleri Başvuru Şartları

 

  • 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” (6. Ve 23.maddeleri) kapsamına giren kültür varlıklarının analizi için TÜBİTAK MAM tarafından aşağıdaki belirlenen koşullara uygun numune alma işlemleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Müze ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü’nce yapılır.
  •  Numunenin hazırlanma ve gönderilme aşamalarında numunenin kirletilmesinden kesinlikle (pamuk parçaları, küflenme vb.) kaçınılmalıdır.
  • Eğer numune nemli ise oda şartlarında kurutulup daha sonra plastik poşete konulmalı ve poşet kapatılmalıdır. Nemli numune uzun süre plastik poşette kalırsa küflenmesine ve numunede kontaminasyona neden olur.
  • Numune organik bir malzeme ile kaplanmış ise Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ile irtibata geçilmelidir.
  • Analize gönderilen örneklerin tamamı kullanılır.
  • Raporlama süresi 90 gündür. Özel örneklerde bu süre daha uzun olabilir.

Örnek Türü

Örneklerin İdeal Büyüklüğü 1

Kömürleşmiş Malzeme (Charcoal)

2-100 mg

Ağaç, Odun, Ahşap, vb. (Wood)

3-100 mg

Tohum (Seed)

3-100 mg

Deniz Kabukluları, Mercan ve CaCO3 (Shell, Coral, CaCO3)

5-100 mg

Kemik (Ultrafiltrasyon yöntemi ile)

1-4 gr

Deri

50-100 mg

Parşömen

50-100 mg

Kâğıt

3-100 mg

Tekstil

10-100 mg

Diş

1-3 adet

Polen (çıkartılmış, kuru)

5-20 mg

Çömlek Parçaları (organik kalıntı)

10-20 mg

Boynuz

1-4gr

Diğer örnek türleri

Sorunuz

 

(1) Belirtilen miktarlardan daha az numune varsa Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ile irtibata geçilmelidir.

 

BİLGİ İÇİN:

E-posta:yerdeniz.analiz@tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 94

Danışmanlık Hizmetleri

Y14

Danışmanlık hizmetleri enstitü çalışma alanlarında ön görüşme  sonrasında verilir.

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

AMS (Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi) Laboratuvarı

Y13

Karbon14 ile Yaş tayini analizleri

 

Y13-1

Kömürleşmiş malzeme, ağaç, odun, ahşap, tohum , tahıl, deniz kabukluları, yumuşakçalar, mercan ve karbonat türleri, kâğıt, polen (özütlenmiş ve kuru),

3.500 TL

Y13-2

Kemik

4.500 TL

Y13-3

Yeraltı suları

4.500 TL

Y13-4

Toprak, sediman, torf

5.000 TL

Y13-5

Diğer örnek türleri

Örnek incelendikten sonra fiyat belirlenmektedir.

Y19

Hazır grafitte Karbon 14 Ölçümü

765 TL

Y20

Organik çözücüler ile sokslette yıkama

820 TL

Y21

Toprakta kömürleşmiş malzeme tarama (her 0-1kg için)

820 TL

Y22

Ön işlemi tamamlanmış ve tartılmış örnekten AMS ölçümüne uygun grafit üretme

300 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Aktif Tektonik Laboratuvarı

Y1

Gravite Ölçümleri (en az 20 adet nokta)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y2

Sismik yansıma veri toplama ve değerlendirme

(en az 1km uzunluğunda hat)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

 196 kanallı ölçüm alabilme, vibro ve buffalo kaynak kapasitesi bulunmaktadır.

Y3

Aktif Çok Kanallı 1 boyutlu Yüzey Dalgası Ölçümleri (MASW)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y4

Pasif Çok Kanallı 2 boyutlu Yüzey Dalgası Ölçümleri (SPAC, FK)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y5

Mikrotremor H/V Ölçümleri (en az 5 adet ölçüm)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y9

Manyetik Gradiyometri Ölçümleri

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y10

Sürekli veya Geçici GPS Konum Belirleme Ölçümleri

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y11

Bir günlük 30 sn. örneklemeli sürekli GPS verisi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y12

Bir günlük  1 sn.  örneklemeli  sürekli GPS verisi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y15

Manyetotellürik Ölçümler, nokta başına

(veri işlem ve değerlendirme hariç)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y16

Mobilizasyon/ Demobilizasyon Bedeli-100 km ve üzeri mesafeler için

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y17

Sismik yansıma çalışması mobilizasyon ve demobilizasyon

 

Y18

MAM haricindeki kurum ve kuruluşların önceden toplamış olduğu sismik yansıma verilerinin işlenmesi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.