Hızlandırılmış Kütle Spektroskopi Laboratuvarı

Yer, deniz, çevre bilimleri ile arkeoloji ve biyomedikal  araştırmalarına, ayrıca adli tıp çalışmalarına büyük katkı sağlayacak olan ülkemizin ilk Ulusal 1 MegaVolt Hızlandırılmış Kütle Spektroskopi Laboratuvarı Enstitü bünyesinde kurulmaktadır. Bu altyapı sayesinde araştırmalarda elde edilen örneklerin yaş tayini dünyada mevcut en hassas analiz yöntemi olan Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi (AMS) ile ülkemizde de gerçekleştirilecektir. Radyokarbon yöntemi ile organik örneklerin yaş tayini günümüzden 55.000 yıl öncesine, çeşitli kayaç örneklerinin yaş tayini ise içerdikleri daha uzun yarı ömürlü izotopların (10Be, 26Al ve 41Ca) analizi ile yaklaşık 5 milyon yıl öncesine kadar yapılabilecektir. Aynı zamanda Ortadoğu ve Balkanlar için de bir ilk olacak laboratuvar ile bu konuda yurt dışına bağımlılık ortadan kalkacak, çok disiplinli yeni araştırma imkanları sağlanmış olacak ve ülkemizin jeotektonik konumu, kültürel mirası ve çevresel özelliklerine ait stratejik veriler ülkemizde üretilecektir.

-A +A