Cihazlar

 • Sismometre / Güralp CMG-3T
 • Sismometre / Güralp CMG-3TD
 • Sismometre / Güralp CMG-3ESPCD
 • Sismometre / Güralp CMG-40T
 • Sismometre / Mark Products L28
 • Sismometre / Mark Products L4-1C
 • Sismometre / Mark Products L4-3C
 • Sayısal Kayıtçı / Ref-Tek 72A
 • Sayısal Kayıtçı / Ref-Tek 125 (Texan)
 • Sismik Kaynak / SK- 1P
 • Sismik Vibratör / Geosvip SV-5/300V
 • Çok Kanallı Sismik Kayıtçı / Geometrics Geode
 • GPS Alıcı / Trimble 4000 SSI
 • GPS Alıcı / Trimble 4700, 5700
 • GPS Alıcı/Trimble NetRS
 • Gravite Ölçer / SCINTREX CG5 AotoGRAV 
-A +A