Aktif ve Tektonik Araştırmaları Laboratuvarı

Deprem tehlikesi yüksek olan fay sistemlerinin geçmişi, halihazır durumu ve gelecekte deprem oluşturma potansiyelini belirlemek çok disiplinli çalışmaları destekleyecek şekilde güncel teknikler kullanılmaktadır. Deprem üretme potansiyeli olan fay sistemlerinin tanınması, paleosismoloji, deprem kataloglarının iyileştirilmesi ve tarihsel dönem deprem faaliyetlerinin belirlenmesi ile geçmişin saptanması ve bu bilgilerin güncel jeolojik, jeofizik, jeokimyasal ve jeodezik girdiler ile birlikte değerlendirilmesi ile mümkündür. Enstitü, paydaşları ile oluşturduğu bu kapsamdaki işbirliklerine, güncel teknolojilerdeki etkinliğini ve çok disiplinli bilgi birikimini ekleyerek, aktif tektonik çalışmalarında da paydaşları ile birlikte ön saflarda yer almaktadır.

-A +A