Kurum Kültürü ve Politikalar

Hedefimiz
Aktif Tektonik ve Yeraltı zenginliklerinin araştırılmaları konularında Ülkemizde ve Bölgemizde "Mükemmeliyet Merkezi" olmaktır.
 
Görevimiz
Aktif Tektonik ve Yeraltı Zenginlikleri alanlarında ölçme ve modellemeye dayalı çok disiplinli yaklaşımlarla toplumsal fayda odaklı uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek ve bilginin yaygınlaşmasını sağlamaktır.
 

Yönetim Politikamız

Yer Bilimleri alanında en üst düzeyde başarıyı yakalamak ve yaratıcılığı geliştirmek için varolan uzmanlık alanlarında çalışmalar yapan, yeni uzmanlık alanları ve teknolojiler geliştiren, ülkemizin rekabet gücünü arttırarak toplumun refahına ve ekonomiye katma değer sağlayan bilim ve teknoloji enstitüsü olmaktır.

Bu politika çerçevesinde Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü müşterilerine, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.

Tüm Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü çalışanları;

  • Hizmet ve ürün kalitesindeki sürekli iyileşmenin bilincindedir.
  • Laboratuvarlarının yeterliliğini, sonuçların güvenirlilik ve gizliliğini kaybedecek veya zayıflatacak hiçbir uygulamaya dâhil olmaz.

Yer ve Deniz Bilimleri Yönetimi;

  • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Planlanan faaliyetler ve/veya yeni gelişmeler ile yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini dikkate almayı, kontrol yöntemlerini tanımlamayı,
  • Tüm hizmet ve faaliyetlerinde doğal kaynakları verimli kullanmayı, kirliliği kaynağında önlemeyi, yeniden kullanım ve geri dönüşümü desteklemeyi,
  • Faaliyetleri sırasında olası çevre kazalarından ve acil durumlardan oluşacak çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri güvence altına alarak kontrol altında tutmayı; zararlarını azaltmayı,
  • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik ışığında ulusal ve uluslararası alanda önder bir enstitü olmayı,
  • Personelinin kararlarını etkileyebilecek hiçbir iç ve dış etkiye maruz kalmamasını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamayı,
  • Tüm personelinin kalite sistem dokümantasyonunu ve kalite politikasını benimsenmesi, öğrenmesi ve kendi işlerinde uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi

taahhüt eder.

 

-A +A