Kurum Kültürü ve Politikalar

Hedefimiz
Aktif Tektonik ve Yeraltı zenginliklerinin araştırılmaları konularında Ülkemizde ve Bölgemizde "Mükemmeliyet Merkezi" olmaktır.
 
Görevimiz
Aktif Tektonik ve Yeraltı Zenginlikleri alanlarında ölçme ve modellemeye dayalı çok disiplinli yaklaşımlarla toplumsal fayda odaklı uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek ve bilginin yaygınlaşmasını sağlamaktır.
 
Hedeflerimiz
  • Çok disiplinli deprem araştırmalarının ülke sathında aynı standartta gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Jeolojik kaynaklı afetlere yönelik araştırmalarla elde edilen bilgilerin afete hazırlık planlamalarında altlık sağlama yolu ile toplum refahını artıracak şekilde kullanılmasını sağlamak,
  • Çevre kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen "afet dışı jeolojik kaynaklı" etmenler konusundaki araştırmalar ile toplum ve yetkililerin bilinçlendirilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
  • Hidrokarbon kaynaklarımızın geliştirilmesine yönelik petrol ve doğalgaz bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi çalışmalarını uygulayıcı kurumlar ile işbirliği halinde gerçekleştirmek,
  • Enstitünün ülkemizde Ar-Ge boşluğunu tespit ettiği/edeceği yer bilimleri konularında deneyimli araştırmacı kadrosunu artırarak toplumsal fayda odaklı çalışmaları "Kamu maliyetine olan enstitü yükünü en aza indirerek" gerçekleştirmektir.

Yönetim Politikamız

TÜBİTAK MAM' ın Yönetim Politikası çerçevesinde kalarak;  Yer ve Deniz Bilimleri alanında tüm paydaşlarımıza maksimum faydayı sağlayabilecek; uluslararası ortamda rekabet edebilecek; insan kaynakları, bilgi, bilim ve teknolojide sürekli gelişmeyi hedef alan; ölçme, uzaktan algılama ve bilgisayar destekli modellemeye dayalı uygulamalı araştırmalar yapan öncü bir araştırma ve teknoloji enstitüsü olmaktır.

 

-A +A