Biz Kimiz?

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü 1983 yılında Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nün bünyesinde Yer Bilimleri Bölümü olarak faaliyetlerine başladı.  Kuruluşundan 1996 yılına kadar geçen süre içinde Yer Bilimleri alanında deneyim ve bilgi birikimi kazandı, ölçme ve değerlendirme alt yapısını sağlamlaştırdı. TÜBİTAK MAM Başkanlığı'na doğrudan bağlandığı 1996 yılından günümüze kadarki süreç içinde MAM'ın yeniden yapılanmasına paralel olarak hedef ve faaliyet konularını tanımlayarak çalışmalarını yürüttü. 1998 yılında TÜBİTAK MAM Başkanlığı'na bağlı Araştırma Enstitüsü statüsünü kazandı.

Ülküsü aktif tektonik ve yeraltı zenginliklerinin araştırılmaları konularında ülkemizde ve bölgemizde "Mükemmeliyet Merkezi" olmak, görevi ise Aktif Tektonik ve Yeraltı Zenginlikleri alanlarında ölçme ve modellemeye dayalı çok disiplinli yaklaşımlarla toplumsal fayda odaklı uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek ve bilginin yaygınlaşmasını sağlamak olarak tanımlandı. Ülkemizin Yer Bilimleri alanında çözüm bekleyen sorunlarına Yer Bilimlerinde dünyadaki gelişmelerin ışığında eğildi.

Müşteri odaklılık esasına ağırlık veren enstitü, Aktif Tektonik Araştırma Teknolojileri, Jeofizik Görüntüleme Teknolojileri ve İleri Jeoloji Teknolojileri adı altında 3 farklı alanda çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır.

Çalışma konularını halen; TÜBİTAK'ın görevlerine uygun olarak kapsamlı ve gerçekleştirilmesi güç, sonuçları açısından geri dönüşü uzun süreler gerektiren, üniversiteler tarafından çoğunlukla ele alınmayan konular arasından seçmektedir.  Çeşitli fayların oluşturduğu bir deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde yer bilimlerinin önemi son on yılda daha fazla önem kazanırken Enstitü bu bağlamda 2005 yılında başlatılan uzun soluklu projeler yanı sıra ülke için katma değeri yüksek çalışmaları da üstlenip, ulusal bazda koordinasyona örnek olacak adımlar atmayı sürdürmektedir.

-A +A