Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi - Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı

PROJE ADI :

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi - Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı

DESTEKLEYEN :

Yeşilırmak Havzası İl Özel İdareler Birliği (Yib)

SÜRE :

1997 – 2000

PROJENİN AMAÇLARI :

: Orta kuzey Anadolu’da yer alan Amasya, Çorum, Tokat, Samsun ve Yozgat illerinin doğal, ekonomik ve sosyal parametrelerini bilgisayar ortamında bir coğrafi bilgi sistemi olarak idarecilerin ve şehir plancılarının kullanımına açmak projenin hedefidir. Havzanın ve illerin üç boyutlu arazi modeli, AB Corine sınıflandırma yöntemiyle elde edilmiş arazi kullanımı/bitki örtüsü, toprak ve iklim bilgileri, güncel yol ağı ve idari birimler hakkında bilgiler, bilgisayar ortamında ayrı bilgi katmanları olarak depolanmaktadır. Hedeflenen bilgi katmanları tamamlanmış ve Valilik’ lere teslim edilmiştir. 

PROJENİN SONUÇLARI :

 

Fotoğraflar

-A +A