Yalova Yerleşim Merkezi İçin Sismik Bölgeleme ve CBS Çalışmaları

PROJE ADI :

Yalova Yerleşim Merkezi İçin Sismik Bölgeleme ve CBS Çalışmaları

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK MAM, Komotini Belediyesi (Yunanistan) 
SÜRE :

25.11.2003-30.12.2005

PROJENİN AMAÇLARI :

Projenin amacı Yalova bölgesindeki potansiyel deprem riskinin ve buna bağlı sismik tehlikenin tanımlanması için gerekli sismolojik, jeolojik, uzaktan algılama gözlem verilerinin derlenmesi, gerekirse yeni verilerin toplanması, tüm verilerin topyekün analizi ve yorumlanması çalışmalarını gerçekleştirmek ve üretilen tüm bilgilerin bir Coğrafi Bilgi Sistemi altında sunmaktır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Proje sonuçları genel anlamda deprem riski ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşlar tarafından kullanılacaktır. 17 Ağustos, 1999 Kocaeli depremi sonrası yerel yönetimlerin, artan toplum duyarlığı karşısında, deprem tehlikesine karşı bilgi bankaları oluşturma girişimleri gözlenmiştir. Bu projenin üreteceği veriler ve sonuçların yerleşim alanlarının planlanması, sismik sağlamlaştırma ve yapısal dizayn gibi mühendislik çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle, zemin büyütme etkisinin bölgelendirilerek belirlenmesi gelecekte olabilecek bir depremin hangi alanı ne düzeyde etkileyeceği bilgisini sağlayacak ve dolayısıyla mühendislik ve deprem afet planlama önlemlerinin önceden alınabilmesini sağlayacaktır. Proje için üretilecek tüm bilgiler CBS altında toparlanarak bilgiye ulaşım ve sorgulamanın modern bir sistem altında yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, bölgede varolan veya planlanan büyük sanayi tesisleri, elektrik santralları, barajlar ve yerleşim alanları için gerekli deprem riskinin uzun dönem için belirlenmesi yönünde önemli bir bilgi birikimi sağlanacaktır.

Fotoğraflar

-A +A