Ulusal 1MV Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi Laboratuvarı (AMS)

PROJE ADI :

Ulusal 1MV Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi Laboratuvarı (AMS)

DESTEKLEYEN : Kalkınma Bakanlığı 
SÜRE : 01.01.2009 - 31.12.2015
PROJENİN AMAÇLARI :

Ülkemizde yer bilimleri, arkeoloji, biyomedikal ve çevre bilimlerinde bilimsel süreçlerin anlaşılmasına yönelik 14C bazlı yaşlandırma işleminin yapılabileceği geliştirilebilir bir ulusal laboratuar oluşturmak ve yurtdışı bağımlılığı ortadan kaldırmaktır.

Projenin Kapsamı: 14C 10Be, 26Al, 41Ca izotopları ile yaş tayinine yönelik çalışmalar için miligram düzeyinde numune ile ölçüm yapabilen hızlandırılmış kütle spektrometresi (AMS) ünitesi, numune hazırlama ünitesi ve donanım gereçlerini içeren bir AMS laboratuarı kurulacaktır. Bu laboratuarlar için AMS ünitesinin gereksinimlerini karşılayacak özellikte, sistemin ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta bir bina inşa ettirilecektir. Bu altyapıyı kullanabilecek, bakımını yapabilecek düzeyde personel istihdamı yapılacak ve personelin eğitimi sağlanarak Türkiye’de bu işi yapabilecek bir kadro oluşturulmuş olacaktır. 

PROJENİN SONUÇLARI :

 

-A +A