Türkiye'nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik "Ancak Tektonik Rejimleri Farklı" Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması (TÜRDEP)

PROJE ADI :

Türkiye'nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik "Ancak Tektonik Rejimleri Farklı" Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması (TÜRDEP)

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK, TARAL 1007 Programı 
SÜRE : 01.11.2005 - 31.11.2010
PROJENİN AMAÇLARI :

Marmara'da deprem araştırmaları konusunda yapılan sürekli gözlem çalışmalarının genişletilerek yoğunlaştırılması ve kritik bölgelerde yeni tekniklerin uygulanması yanı sıra, Marmara bölgesinde kazanılan deneyimin uygulayıcı kuruluş olan Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü / T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve üniversitelerle işbirliği içinde ülke çapında deprem riski yüksek diğer alanlara aktarılmasıdır. Bu amaçla Türkiye'de var olan deprem araştırma geliştirme kapasitesini faaliyete geçirecek ve geliştirecek şekilde tasarlanan bu projede çok parametreli gözlem ağları, Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFS) ve Ege Açılma Sistemi (EAS) üzerinde kurulan ve entegre bir sistem içinde farklı tektonik rejimleri temsil eden bölgelerdeki deprem aktiviteleri gözlem altına alınmıştır. Bu üç bölgede oluşturulan gözlem ağları üzerinde kesintisiz ve uzun dönem (yıllar boyunca) yapılacak gözlemlerin yorumlanması ve modellenmesi ile gerçekleştirilecek zaman bağımlı risk analizleri, büyük yatırımların planlaması ve beklenen olası deprem (veya depremler) öncesi yapılması gereken önlem alma ve planlama ile afet koordinasyonunun sağlanması gibi hayati önemi olan çalışmalara olanak sağlayacaktır.

Projenin Kapsamı: Proje kapsamında KAFS, EAS ve DAFZ olmak üzere "deprem riski yüksek" ana bölgelerde uzun süreli çok parametreli gözlem çalışmaları ve bunların entegrasyonlarının yapılması hedeflenmektedir.

1- Karada Yüksek Duyarlı Sismolojik Gözlemler (mikro sismoloji)

2- Jeokimyasal (Radon gazı ve kaynak suyu) Gözlemler

3- Depreme yol açan kabuk deformasyonlarının GPS, InSAR, mikrogravite, tilt ve strain ölçerlerle izlenmesi

4- Yer büyütme etkisini ölçmeye dayalı, yapay kaynaklı sismolojik ölçümler

5- Tüm verilerin, veri kontrolü sonrası, CBS veri tabanına aktarılması - anlık izlenmesi- ve veri bazlı kabuk deformasyon modellemesinin sürekli yapılması

6- Radon ölçüm tekniklerinin ve amaç odaklı yeni ölçüm sensörlerinin geliştirilmesi ve ticari uygulamalara altlık oluşturulması

PROJENİN SONUÇLARI :

 

Fotoğraflar

-A +A