Türkiye-İsrail Sismolojik Ağ Kalibrasyonu

PROJE ADI :

Türkiye-İsrail Sismolojik Ağ Kalibrasyonu

DESTEKLEYEN : İsrail Jeofizik Enstitüsü 
SÜRE :

18.07.2001 – 14.07.2004

PROJENİN AMAÇLARI :

Doğu Akdeniz yöresi'ndeki sismotektonik oluşumu ve buna bağlı olarak  mevcut deprem riskini ortaya çıkartmak amacıyla daha önceden başlatılmış olan çalışmaları sürdürmektir.

PROJENİN SONUÇLARI :

Genel anlamda incelenen bölgeye ait mikrodeprem aktivitesi, sismotektonik ve muhtemel deprem riskiyle ilgili bilgi birikimi sağlamak; yapılması düşünülen Akkuyu Nükleer Santrali gibi büyük yatırım gerektiren tesisler için altlık oluşturmak

Fotoğraflar

-A +A