Tehlike Nedenli Acil Yönetim Senaryoları (Scenarıos For Hazard-Induced Emergencıes Management-Schema)

PROJE ADI :

Tehlike Nedenli Acil Yönetim Senaryoları (Scenarıos For Hazard-Induced Emergencıes Management-Schema)

DESTEKLEYEN : Avrupa Komisyonu 6. Çerçeve Programı 
SÜRE : 11.11.2007 - 01.07.2010
PROJENİN AMAÇLARI :

Akdeniz havzasında olabilecek tsunamileri de içeren birbiriyle ilişikili tehlikelerin potansiyel etkilerini değerlendirecek kendi başına bir yöntem başlatmak, tasarlamak, geliştirmek ve sağlamak. Anahtar büyük amaç yer gözlem verilerinin hassasiyet haritalarının hesaplanması için genel kurallar tanımlanmasına izin verdiğini göstermek, örneğin, sismik ve tsunami olaylarının birbiriyle ilişkili olması gibi. Bu araştırma ve geliştirme işinin anahtar özellikleri ise

  • Sivil savunma, Kurtarma operasyonu planlayıcıları gibi son kullanıcılar tarafından anlaşılabilir ve erişilebilir haritalar ve dokümanlar yapmak için hassasiyet, tehlikeler, senaryolar gibi kavramların açıklığa kavuşturulması
  • Tsunamileri içeren çoklu tehlike etkileri senaryoları üretmek için son kullanıclar tarafından sağlanmış genel bir yöntemin geliştirilmesi
  • Yer gözlem verilerinden genel yöntemde kullanıldığı gibi hassasiyet ve tehlike düzeyi göstergelerinin çıkarılması
  • Geçen Asya tsunamisinde gözlemlendiği gibi gerçek hayattan alınan örneklerle yöntemin ilk olarak sağlanması
  • Dört farklı çevreye özgü dört örnek alınarak sonuç prototip yöntemin enine boyuna sağlanması 
PROJENİN SONUÇLARI :
  • Sivil toplum örgütleri için: Birim alanda bina yoğunluğu, yol genişliği gibi çevresel değişkenlere ve bina yükseklikleri, bina tipleri, bina sakinleri gibi içsel hassasiyet değişkenlerine dayanan çoklu risk düzeylerini değerlendirmek için kapsamlı ve homojen, böylece her yerde anlamlı koruyucu acil önlemlerin geliştirilmesine yardım edebilen bir teknik
  • Kurtarma planlayanlar için: çoklu afet oluşumunda (seller ve depremler veya depremler ve tsunamiler) erişilebilir alanların çok açık olarak tanımlanması, kriz kuruluşu durumları altındaki hassasiyet değişkenlerini değerlendirebildikleri için kurtarma planlayıcılarına etkili kurtarma operasyonu tasarlamada yardım
  • Kamu güvenlik politikası yapanlar için: Akdeniz havzasının en riskli alanlarında önleme ve eğitim çabalarına yoğunlaşan çoklu olay benzetim senaryolarına dayanan hassasiyet hazırlık çalışmaları ve veri toplamayı standartlaştırmak için bir dizi politika tavsiyesi
  • Sigorta şirketleri için: Verilen bir yerde sigortalanmış mallardan oluşan herhangi bir portföy için potansiyel tazminat talebinin ne olacağı riskli alanlardaki binalar için içerik kaybı ve işe ara verme kaybı sigortası için ne düzeyde sigorta ücreti uygulamalı? sorularına cevap verebilmelerini sağlayacak potansiyel olarak sel altındaki bölgelerdeki bina zararlarına uygulanacak en çok tazminat bedeli ile ilgili kullanışlı yersel veri
-A +A