Sualtı Ortam Gürültüsü Ölçümü Ve Değerlendirilmesi Ve Deniz Tabanı Sınıflandırılması

PROJE ADI :

Sualtı Ortam Gürültüsü Ölçümü Ve Değerlendirilmesi Ve Deniz Tabanı Sınıflandırılması

DESTEKLEYEN : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  
SÜRE :

06.03.2000 - 30.11.2003

PROJENİN AMAÇLARI :

Ortam Gürültüsü Ölçümü konusunda, Dz.K.K.’nın tüm teknik ve akademik kriterlere uygun olarak, kendi harekat ve planları doğrultusunda çevre gürültüsü ölçme, değerlendirme imkan ve yeteneğine; Deniz Tabanı Sınıflandırması konusunda ise, Dz.K.K.-SHOD’un, donanımdan bağımsız olarak, her türlü “yandan taramalı sonar”  ham ve işlenmiş veriler elektronik harita sistemine yükleme deneyim ve imkanına sahip olmasının sağlanması.

PROJENİN SONUÇLARI :

Dz.K.K.-AKAG ve SHOD’un tüm teknik ve akademik kriterlere uygun olarak, kendi harekat ve planları doğrultusunda gerek OG ve gerekse DTS ölçüm, işleme, değerlendirme imkan ve yeteneğine sahip olmasıdır. 

Fotoğraflar

-A +A