Soma Tersiyer Havzasında Entegre Sismik Yöntemlerle Kömür Yayılımının Tesbiti Ve Kömür Gazı Potansiyelinin Araştırılması Ve Modellenmesi

PROJE ADI :

Soma Tersiyer Havzasında Entegre Sismik Yöntemlerle Kömür Yayılımının Tesbiti Ve Kömür Gazı Potansiyelinin Araştırılması Ve Modellenmesi 

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK, TARAL 1007 Programı 
SÜRE : 01.03.2009 - 31.08.2012
PROJENİN AMAÇLARI :

Ülkemizdeki linyitlerin ucuz, ekonomik ve hızlı bir şekilde tespit edilebilmesine olanak sağlayacak “entegre sisimik yöntem” geliştirmek ve linyitlerdeki kömür gazı potansiyeilini araştırmaktır. Soma Linyit havzası bu yöntemlerin geliştirilmesi için pilot çalışma alanı olarak ele alınmaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Geliştirilecek entegre yöntemler sayesinde elde edilecek sonuçların uygulayıcı kurum olan Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ülke sathına yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacaktır. 

Fotoğraflar

-A +A