Sinop Nükleer Güç Santrali İçin Yer Değerlendirme Parametrelerine Yönelik Araştırmalar

PROJE ADI :

Sinop Nükleer Güç Santrali İçin Yer Değerlendirme Parametrelerine Yönelik Araştırmalar

DESTEKLEYEN : Elektrik Üretim A.Ş. 
SÜRE : 26.09.2012 - 26.03.2016
PROJENİN AMAÇLARI :

Bu proje, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile işbirliği içerisinde, Sinop Nükleer Güç Santralı için yer değerlendirme parametrelerine yönelik araştırmaların uluslararası kabul görecek şekilde ve IAEA Safety Standards, Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations (Spesific Guide SSG-9) çerçevesinde, bir kalite temin programı uygulanarak gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Projenin Kapsamı:

  • Tarihsel ve Aletsel Dönem Deprem Kataloğunun Oluşturulması,
  • Karasal Sismolojik ve Jeodezik Ağları İle Gözlem ve İzleme, Çalışmalarının Yapılması ve Deprem Üretme Potansiyeli Olan Aktif Fayların Özeliklerinin Belirlenmesi,
  • Proje Sahasına İlişkin Mevcut Raporların Farklı Kurumlardan Sağlanacak Danışmanların Katılımıyla Düzenlenecek Çalıştaylarda İncelenmesi, İrdelenmesi, Değerlendirilmesi ve Tamamlayıcı Çalışmaların Belirlenmesi,
  • Sinop ve Çevresinde Kara Alanı Jeofizik, Jeomorfolojik Araştırmalar,
  • Mevcut Verileri Kullanarak Yapılacak Sinop İnceburun Yarımadası Çevresindeki Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırmaları,
  • Sinop İnceburun Yarımadası Çevresinde Oşinografik Araştırmalar temel başlıkları altında bütünleşik çok disiplinli araştırmalar yapacaktır. 
PROJENİN SONUÇLARI :

 

-A +A