Marmara (Supersite) Bölgesinde Odaklanmış Yer Gözlemleri İle Sismik Tehlike Değerlendirmesinde Yeni Yönelimler (MARSITE)

PROJE ADI :

Marmara (Supersite) Bölgesinde Odaklanmış Yer Gözlemleri İle Sismik Tehlike Değerlendirmesinde Yeni Yönelimler (MARSITE)

DESTEKLEYEN : Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı  
SÜRE : 01.11.2012 – 30.10.2015
PROJENİN AMAÇLARI :

Avrupa çapında yer bilimleri alanında uzman araştırma gruplarının, yerden ve uzaydan Marmara Denizi ve çevresine yönelik yapılan gözlemleri kullanarak, deprem tehlikesini belirlemesi çalışmalarını gerçekleştirmek için:

  1. Deprem, tsunami, heyelan, yerdeğiştirme, kimyasal-radyoaktif çıkışlar ve diğer fiziksel değişkenler ve uzay tabanlı teknikler, yerinde gözlem yapılarak, uzun dönem tehlike gözlem ve değerlendirmeleri.
  2. Mevcut deprem erken uyarı ve hızlı yanıt sistemlerini, ortak etkinlikler, katılımcılar, yetenek, bilgi ve Avrupa'dan uzmanlar dahil ederek geliştirmek.
  3. Yer sarsıntısı ve yerdeğiştirme modellemelerinin geliştirilmesi / kaynak modellerin güncellenmesi ve gerçek zamanlı ve zamana bağlı uygulamaları ile olasılık ve deterministik tekniklerinin kullanımını geliştirmek.
  4. Yeni cihazlar ve altyapının, gelişmekte olan son teknoloji ürünü olması ve Ar-Ge dahil olmak üzere, bilimsel ve teknik yenilikleri takip etmek.
  5. Son kullanıcılar ile etkileşim ve hazırlık, risk azaltma ve acil durum yönetimi ile ilgili mevcut politika ve programların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  6.  Geçmiş ve devam eden Avrupa projelerin katkıları ve temel ortaklar dahil olmak üzere tekrarından kaçınmak; başarılarını kullanmak ve jeolojik tehlikeleri daha iyi anlamak için ivmelendirme kazandırmak.

Projenin Kapsamı: TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Marmara Bölgesi’ndeki mevcut jeolojik, jeofizik, jeodezik ve jeokimyasal altyapı ile bilgi toplayacaktır. Proje, ortaklarını, çok disiplinli veri toplamak, paylaşmak, yorumlama ve son kullanıcılar için gerekli bilgileri taşımak üzere iyi örneklerin uygulanması için uygun teorik ve pratik modelleri birleştirmeyi koordine etmeyi planlamaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI :

 

-A +A