Marmara Denizi’nde Fransız-Türk Ortak Seısmarmara Projesi Sismolojik Gözlemleme Ve Çınarcık-Pendik Sismik Profili

PROJE ADI :

Marmara Denizi’nde Fransız-Türk Ortak Seısmarmara Projesi Sismolojik Gözlemleme Ve Çınarcık-Pendik Sismik Profili

DESTEKLEYEN :

: İTÜ Maden Fak., BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İÜ Müh. Fak. Jeof. Müh. Böl., KOÜ Müh. Fak. Jeof. Müh. Böl., MTA Genel Müdürlüğü, SHOD Bşk., Fransız Grubu ve Le Nadir Gemisi   

SÜRE :

01.07.2001 – 01.07.2002

PROJENİN AMAÇLARI :

Fransız Le Nadir gemisinin air gun ile üreteceği sismik kaynağı kullanarak karadan sismik kayıtlar almak ve alınan bu ortak alıcı sismik kayıtları değerlendirerek Marmara Denizi’nin derinlik hız yapısını ortaya koymak. 

PROJENİN SONUÇLARI :

Marmara Denizi ölçeğinde oluşan depremlerin yüksek doğruluk ile konumlandırılması ve iyileştirilmiş odak mekanizması çözümlerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Fotoğraflar

-A +A