Marmara Denizi Kabuk-Hız Yapısının Seısmarmara-2001 Verilerinden Belirlenmesi

PROJE ADI :

Marmara Denizi Kabuk-Hız Yapısının Seısmarmara-2001 Verilerinden Belirlenmesi

DESTEKLEYEN :

TÜBİTAK Taral 1001 Programı

SÜRE :

01.06.2002 – 01.06.2004

PROJENİN AMAÇLARI :

Bu projenin amacı, Türk-Fransız işbirliği ile gerçekleştirilen SEISMARMARA-2001 sismik ve sismolojik etüdleri kapsamında toplanan verilerin arşivlenmesi, işlenmesi, analizi ve yorumlanmasını sağlayabilecek geniş kapsamlı ve çok katılımlı (ulusal ve uluslarası) bir şemsiye proje oluşturmaktır. Bu şemsiye projenin birinci aşamasında SEISMARMARA-2001sismik etüdleri kapsamında toplanan yüksek hacimli sismik ve sismolojik verilerin ön veri işleminin yapılarak kalite kontrolü yapılmış ve bilimsel araştırmalara hazır bir sismik veri bankası oluşturmak hedeflenmektedir.   Projenin ikinci aşaması ise seçilen profiller boyunca sismik yansıma ve kırılma verilerinin  işlenip birlikte değerlendirilmesi ile Marmara Denizini bölgesel anlamda ve kabuk ölçeğinde temsil edecek sismik hız modelinin belirlenmesini hedeflemektedir. Elde edilecek kabuk hız-derinlik yapısı bilgisi yardımıyla Marmara Denizinde oluşan depremlerin yerleri ve odak mekanizmaları gözden geçirilecektir. Sonuçlar Marmara bölgesinin sismotektonik özelliklerini daha iyi anlaşılması ve deprem riskinin daha güvenilir ve güncel verilere dayalı değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

PROJENİN SONUÇLARI :

: Bu şemsiye projenin birinci aşamasında SEISMARMARA-2001sismik ve sismolojik etüdleri kapsamında toplanan yüksek hacimli sismik ve sismolojik verilerin ön veri işleminin yapılarak kalite kontrolü yapılmış ve bilimsel araştırmalara hazır bir veri bankası oluşturmak hedeflenmektedir.   Projenin ikinci aşaması ise seçilen profiller boyunca sismik yansıma ve kırılma verilerinin  işlenip birlikte değerlendirilmesi ile Marmara Denizi bölgesel anlamda ve kabuk ölçeğinde temsil edecek sismik hız yapısı modeli belirlenmesini hedefler. Elde edilecek kabuk hız-derinlik yapısı bilgisi yardımıyla Marmara Denizinde oluşan depremlerin yerleri ve odak mekanizmaları gözden geçirilecektir. Sonuçlar Marmara bölgesinin sismotektonik özelliklerini daha iyi anlaşılması ve deprem riskinin daha güvenilir  ve güncel  verilere dayalı değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Fotoğraflar

-A +A