Marmara Bölgesi'nde Radon Gazı Ve Diğer Yöntemlerle Deprem Kestirimi Çalışmaları (2005 YILI)

PROJE ADI :

Marmara Bölgesi'nde Radon Gazı Ve Diğer Yöntemlerle Deprem Kestirimi Çalışmaları (2005 YILI)

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK MAM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
SÜRE : 03.06.2005 - 30.12.2005<
PROJENİN AMAÇLARI :

Marmara bölgesinde olası depremlerin önceden kestirilmesine yönelik, toprak radon gazı hareketi ile soğuk/sıcak su kaynaklarının fiziksel ve kimyasal parametrelerinin sismoloji ve elektromanyetik verileri yardımıyla izlenmesi ve bu parametrelerdeki anomalilerin, eğer varsa, depremlerle olası ilişkilerinin saptanmasıdır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Deprem öncesi kabuk hareketlerinin, topraktaki radon gazında ve/veya yüzeye çıkan kaynak sularının fiziksel ve/veya kimyasal özelliklerinde ölçülebilir ve güvenilir değişikliklere (anomalilere) neden olduğunun tekrer tekrar gözlenmesi durumunda, Marmara Bölgesine özgü sismik aktiviteyi işaret edebilecek metot(lar) saptanmış olacaktır. Bu anlamda 2001 ve 2004 yılında toplanan verilerin sismik aktivite ışığında değerlendirilmesi sonucu elde edilen bulgular, toprak radon gazı anomalisinin deprem habercisi olarak kullanılabileceğine ilişkin umut verici sonuçlar vermektedir. Bilimsel anlamda güvenilirliği kesinleşen metotların eldesinden sonra yetkilileri depreme karşı uyarma ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlama gibi faydası ölçülemez yararlar sağlayabilecektir.

-A +A