Marmara Bölgesi'nde Radon Gazı Ve Diğer Yöntemlerle Deprem Kestirimi Çalışmaları

PROJE ADI :

Marmara Bölgesi'nde Radon Gazı Ve Diğer Yöntemlerle Deprem Kestirimi Çalışmaları

DESTEKLEYEN : : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK YDABAG 
SÜRE :

20.06.2003 – 15.12.2003

PROJENİN AMAÇLARI :

Marmara bölgesinde olası depremlerin önceden kestirilmesine yönelik, toprak radon gazı hareketi ile soğuk/sıcak su kaynaklarının fiziksel ve kimyasal parametrelerinin sismoloji ve GPS verileri yardımıyla izlenmesi ve bu parametrelerdeki anomalilerin, eğer varsa, depremlerle olası ilişkilerinin saptanmasıdır.

(30.04.2001 tarihinde başlayan ve 30.04.2003 tarihinde biten Marmara Bölgesi'nde Depreme Yönelik Yeni Metodların Uygulanması projesinin devamı olarak başlatılmıştır) 

PROJENİN SONUÇLARI :

Deprem öncesi kabuk hareketlerinde, topraktaki radon gazında ve/veya yüzeye çıkan suların fiziksel ve/veya kimyasal özelliklerinde ölçülebilir ve güvenilir değişikliklere (anomalilere) rastlamak ve bunların depremler ile ilişkilendirilebileceği bir metod geliştirmek.

-A +A