Marmara Bölgesi’nde Depreme Yönelik Yeni Metodların Uygulanması

PROJE ADI :

Marmara Bölgesi’nde Depreme Yönelik Yeni Metodların Uygulanması

DESTEKLEYEN : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK YDABAG 
SÜRE :

30.04.2001 – 30.04.2003

PROJENİN AMAÇLARI :

Marmara bölgesinde olası depremlerin önceden kestirilmesine yönelik, soğuk/sıcak su kaynaklarının fiziksel ve kimyasal parametreleri ve fay zonlarında radon gazı ile sismoloji ve GPS verileri yardımıyla kabuk deformasyonlarını işaret eden bazı parametrelerin izlenmesi ve bu parametrelerdeki anomalilerin, eğer varsa, depremlerle olası ilişkilerinin saptanmasıdır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Deprem öncesi kabuk hareketlerinde, yüzeye çıkan suların fiziksel ve/veya kimyasal özelliklerinde ve/veya topraktaki radon gazında ölçülebilir ve güvenilir değişikliklere (anomalilere) rastlamak ve bunların depremler ile ilişkilendirilebileceği bir metod geliştirmek.

Fotoğraflar

-A +A