Karadeniz Afet Ağı (BlackSeaHazNet)

PROJE ADI :

Karadeniz Afet Ağı (BlackSeaHazNet)

DESTEKLEYEN : Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı 
SÜRE : 01.01.2011 – 31.12.2012
PROJENİN AMAÇLARI :

Projede işbirliği yapan çeşitli ülkelerdeki kuruluşlar arasında, veri, bilgi birikimi ve araştırıcı değiş tokuşu yaparak bu ülkelerle uzun dönemli araştırma işbirliği geliştirilecektir. Projede yer alan kuruluşlar, jeofiziğin kuramsal ve deneysel alanlarında ortaklık kurarak ve güvenilir deprem öncülleri kullanarak olası bir depremin zamanını, merkez üssünü ve şiddetini kestirebilmek için karmaşık bir program çerçevesinde şu gözlemleri yapacaktır.

 • Güneydoğu Avrupa'da jeofiziksel ve sismolojik çeşitlilik,
 • Su kaynakları ve bunların radon, helyum ve diğer gaz yoğunlukları,
 • Yer kabuğu sıcaklığı,
 • Yeryüzü sathı üzerinde, üstünde ve altında elektromanyetik alan çeşitliliği,
 • Deprem bulutlarını içeren meteorolojik parametrelerin uydu gözlemleri,
 • İyonosferik parametrelerdeki elektrik yükü dağılımları ve değişiklikleri,
 • Güneş ve gezegenler arası ortam değişiklikleri ve kozmik ışınlar gibi dış etkenler, hariç katı hal yeryüzünün anlamlı sinyallerini belirlemeyi amaçlayan yakın uzay gözlemleri ve
 • Biyolojik gözlemler.

Projenin Kapsamı: TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünün projede yer alan diğer proje ortağı kuruluşlarla birlikte proje kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar:

 • Veri analizi, görselleştirme, deneme, ön arşivleme için mevcut bölgesel gerçek zamanlı veri toplama sistemlerini özetlemek,
 • Risk değerlendirme ve tehlikeli olayların kestirimi için araçlar geliştirmek,
 • Her ortak ülkede eş zamanlı işletilen şubeleri olan veri analizi, görselleştirme, deneme, arşivleme, doğal ve insan kökenli risk tahmini ve kestirimi yapan birleşik gerçek zamanlı bir veri toplama sistemi için öneri hazırlamak,
 • Veri analizi, görselleştirme, deneme, arşivleme için bölgesel veri toplama sistemi konulu bir çalıştayı Türkiye'de düzenlemek, yeni ikili ve çoklu ortaklıkların kurulması için teknolojik kapasiteleri ve sonuçları tartışmaktır. 
PROJENİN SONUÇLARI :

 

-A +A