İstanbul Kara Alanındaki Olası Diri Fayların Araştırılması Ve Öncelikli Heyelanlı Alanlarda Çok Disiplinli Araştırmalar Yapmak Suretiyle Heyelan Tespit Ve İzleme Yöntemlerinin Geliştirilmesi

PROJE ADI :

İstanbul Kara Alanındaki Olası Diri Fayların Araştırılması Ve Öncelikli Heyelanlı Alanlarda Çok Disiplinli Araştırmalar Yapmak Suretiyle Heyelan Tespit Ve İzleme Yöntemlerinin Geliştirilmesi

DESTEKLEYEN : İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM)  
SÜRE : 01.06.2009-30.05.2012
PROJENİN AMAÇLARI :

Bu projede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile işbirliği halinde İstanbul kara alanındaki olası diri fayların araştırılması ve öncelikli heyelanlı alanlarda çok disiplinli araştırmalar yapmak suretiyle heyelan tespit ve izleme konusunda yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öncelikli olarak iki pilot sahada heyelanların yüksek ayrımlı konvensiyonel olmayan yansıma sismiği yöntemleri ile detaylı araştırılması, sürekli kuyu içi inklonometre ve periyodik laser ölçüm tekniğiyle gözlenmesi gerçekleştirecektir. Heyelanların tespitinde farklı sismik yöntemlerin amaca uygunluğu ve verimi araştırılacak, çalışılacak heyelanlı alanın karakteristiğide göz önüne alınarak, en uygun yöntem gerçekleştirilecektir. Tespit edilen heyelanların sürekli gözlenmesinde ise kuyu içi inklonometre, Lazer ve PSInsar uygulamalarının birlikte kullanılması ile çalışma sonucunda verimli bir gözlem sistematiği oluşturulmasıda amaçlanmaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI :
  • Öncelikli heyelanlı pilot çalışma alanlarında çok disiplinli araştırmalar yapmak suretiyle heyelan tespit ve izleme konusunda yöntemlerin geliştirilmesi gerçekleştirilecektir.
  • Istanbul Metropolitan alanı içerisinde yer alan ve aktifliğinden şüphe edilen fayların (Büyükçekmece-Küçükçekmece arası ve Tuzla-Kartal arası) sismolojik/jeodezik yöntemlerle araştırılması gerçekleştirilecektir.
  • Deniz/kara geçiş zonu ayrıntısının heyelanlar açısından ortaya konması için Büyükçekmece-Ataköy arasındaki kalan sığ deniz tabanı morfolojisinin (20 metre su derinliğine kadar) saptanmasına yönelik araştırmalar gerçekleştirilecektir.
  • Bölgedeki depremler hakkında TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün (YDBE) yapa geldiği sürekli jeokimyasal ve mikrosismolojik çalışmalar ile elde edilecek bilimsel bulgulara dayalı bilgilerin, İBB DEZİM ve dolayısıyla AKOM’a sürekli akışı sağlanarak orta vadede afet koordinasyon ve teyakkuza yönelik bilgi edinilmesi sağlanacaktır.
-A +A