İBB Zemin Ve Deprem İnceleme Müdürlüğü' Ne Ait Deprem İstasyon Ağının Geliştirilmesi Projesi

PROJE ADI :

İBB Zemin Ve Deprem İnceleme Müdürlüğü' Ne Ait Deprem İstasyon Ağının Geliştirilmesi Projesi

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK MAM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
SÜRE :

29.06.2005 - 15.12.2005

PROJENİN AMAÇLARI :

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğüne ait deprem istasyonların da veri kalitesinde sürekliliği sağlamak.

PROJENİN SONUÇLARI :

Deprem istasyonlarının kesintisiz bir şekilde çalışması, veri kaybı olmaksızın kayıt yapması toplanan verilerin sağlıklı analizi için önemlidir.Bu çalışmada MAM mevcut bilgi alt yapısını kullanarak ar-ge çalışmaları için kaynak sağlıyacaktır. Bundan önceki proje de geliştirilen cihazlar ile sistem kısmen yurtdışı bağımlılıktan kurtulmuştur. Geliştirilen prototip ve diğer cihazlar proje destekçisi tarafından kullanılmaktadır.

.

-A +A