Gebze-Kartal Sismik Zonu Deprem Riski Ve Sismik Tehlike Değerlendirmesi

PROJE ADI :

Gebze-Kartal Sismik Zonu Deprem Riski Ve Sismik Tehlike Değerlendirmesi

DESTEKLEYEN :

TÜBİTAK - Yer, Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu 

SÜRE :

01.08.2003 - 31.05.2005

PROJENİN AMAÇLARI :

7 Temmuz 2000 ve 16 Ocak 2001 depremlerinin varlığı, yüksek yoğunlukta yerleşime sahip İstanbul-Anadolu yakası sahil şeridi ilçeleri (Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla) için önemli derecede sismik risk ve tehlike potansiyeli yaratmıştır. Gebze-Kartal zonunun kara merkezüsslü depremler oluşturma olasılığı ve bu zonun yukarda bahsedilen alanlara yakınlığı (0-15km) göz önüne alınarak, söz konusu bölge için modern ve yüksek duyarlıklı sismolojik, sismik, jeodetik ve jeolojik gözlemlere dayalı deprem riski ve sismik tehlike değerlendirme çalışmaları yapılması projenin amacını oluşturmaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Bu projenin üreteceği veriler ve sonuçların yerleşim alanlarının planlanması, sismik sağlamlaştırma ve yapısal dizayn gibi mühendislik çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle Gebze-Kartal Zonunda oluşabilecek bir depremin hangi alanı ne düzeyde etkileyeceği hakkında bilgiler üretilerek mühendislik ve deprem afet planlama önlemlerinin önceden alınabilmesinin sağlanması için altlık oluşturulacaktır. Ayrıca, bölgede varolan veya planlanan büyük sanayi tesisleri, elektrik santralları, barajlar, askeri ve sivil yerleşim alanları için gerekli deprem riskinin uzun dönem için belirlenmesi yönünde önemli bir bilgi birikimi sağlanacaktır.

-A +A