Doğu Ege’nin Sismotektonik Özellikleri: Tektonik Açıdan Karmaşık Bir Alanda Stres Alanındaki Değişimin Etkileri Ve Sismik Tehlike Değerlendirmesi

PROJE ADI :

Doğu Ege’nin Sismotektonik Özellikleri: Tektonik Açıdan Karmaşık Bir Alanda Stres Alanındaki Değişimin Etkileri Ve Sismik Tehlike Değerlendirmesi 

DESTEKLEYEN : TÜBİTAK,GSTR (Yunanistan)
SÜRE : 15.02.2011 – 15.02.2013
PROJENİN AMAÇLARI :

Türkiye-Yunanistan sınırına yakın İzmir, Kuşadası Körfezi, Karaburun Yarımadası ile Sisam ve Kos adalarındaki yoğun depremselliğinin nedenlerinin araştırılması ve deprem tehlikesinin belirlenmesi projenin bilimsel amacıdır. Diğer yandan Türk ve Yunan araştırmacılar arasında işbirliği sağlayarak iki ülke arasındaki bilimsel faaliyetlerin gelecekte arttırılmasını sağlamak  projenin temel katkılarından olacaktır.

Projenin Kapsamı:

  • Yüksek çözünürlüklü deprem haritası
  • Deprem kümelerin belirlenmesi
  • Fay karakteristiklerinin ortaya çıkarılması
  • Gerilme alanı değişiminin belirlenmesi
  • Olası deprem tetiklenmelerinin incelenmesi
  • Bölgenin sismotektonik haritası
PROJENİN SONUÇLARI :

 

-A +A