Deprem Sonrası Acil Gözlem Araştırmaları (DEPAR)

PROJE ADI :

Deprem Sonrası Acil Gözlem Araştırmaları (DEPAR)

DESTEKLEYEN : : Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK, B.İ.B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
SÜRE : 01.04.2006-31.12.2008
PROJENİN AMAÇLARI :

Ülkemizde yerleşim yerlerini/yerini etkileyen yada etkileyebilecek potansiyele sahip, büyüklüğü Mw 6.0 veya üzerinde, büyük can kaybı ve hasarın oluştuğu depremlerde veya büyüklüğü Mw 6.0’ dan küçük ancak deprem fırtınası diye adlandırılan aynı bölgede çok sayıda depremin meydana geldiği ve kamuoyunda rahatsızlık arzeden olağan dışı durumlarda, deprem(ler)in karakterini ve davranışını en kısa sürede hassas bir şekilde belirlemek, yıkıcı artçı deprem(ler)in yerini belirlemeye yönelik yerinde gerekli ölçümleri gerçekleştirmek ve ilk değerlendirmeleri ve sonuçları yetkililere ve kamuoyuna ulaştırmak ve deprem sonrası yerleşim yerlerinde hasara neden olan ve zeminden kaynaklanan olayların nedenlerini incelemek amaçlanmaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Depremin hemen sonrasında, acilen kurulacak sismolojik ve GPS (küresel konumlama sistemi) gözlem ağları ile deprem aktivitesinin gelişiminin incelenmesi bölgenin riskinin değerlendirilmesinde önem arz etmektedir. Kırık bölgelerinde, en kısa zaman içinde, belirli geometrik şekillerde sık aralıklarla kurulan şebekeler deprem sırasındaki kırılmanın fiziği, hasar yaratan dalgaların yayılması ve azalım ilişkileri ile spektral özelliklerin bilinmesi açısından değerli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca yerleşim yerlerinde zeminden kaynaklanan hasarın nedenlerine yönelik bilgiler de elde edilecektir. Yüzey kırığı meydana getiren depremlerde yüzey kırıklarının ve varsa sıvılaşma alanlarının tespiti ve haritalanması da bölgenin riskinin tanımlanmasına yönelik önemli bilgilerin eldesini sağlayacaktır. Bu gözlemlerin yanı sıra uluslararası ölçekte birçok uydu sistemlerinin topladığı her tür veriler, yetkililere ve kamuoyuna depremin boyutları konusunda acil önlemlerin alınmasını temin etmek ve risk analizlerinde altlık olarak kullanılmak üzere çok yararlı bilgiler sağlayacaktır.

-A +A