Deprem Öncüsü Belirtilerin Tespiti Çalışmalarında Rus Ve Avrupa Yer Gözlemlerinin İşlenmesi (PRE-EARTHQUAKE)

PROJE ADI :

Deprem Öncüsü Belirtilerin Tespiti Çalışmalarında Rus Ve Avrupa Yer Gözlemlerinin İşlenmesi (PRE-EARTHQUAKE) 

DESTEKLEYEN : Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı 
SÜRE : 01.01.2011 – 31.12.2012
PROJENİN AMAÇLARI :

Deprem öncesi belirtiler hakkında güvenilir ve etkin bilgi edinmek için Avrupa Birliği, Türk ve Rus araştırmacıların (ESA ve ROSKOSMOS uydu verileri dahil) farklı gözlem verilerini birleştirmeleri ve yöntemlerini karşılıklı doğrulayarak aşağıdaki konularda iyileştirme sağlaması amaçlanmaktadır:

  • Deprem ve olası belirtileri hazırlık aşaması bilgilerimizin büyük ölçüde iyileştirilmesi,
  • Deprem Gözlem Sisteminin (EQuOS), Küresel Yer Gözlem Sistemleri Ağının (GEOSS) bir bileşeni olarak dünya çapında tanıtılması,
  • Bağımsız gözlemler ve deprem öncesi belirtilerin araştırmasına tahsis edilmiş yeni veri analizi yöntemlerinin bulunduğu birleşik bir platformun geliştirilmesi ve uluslararası bilimsel topluma sunulması.

Projenin Kapsamı: Proje depremselliği yüksek ve iyi gözlenen alanları (Rusya'da Sakhalin bölgesi, İtalya ve Türkiye) kapsamaktadır. Proje 3 ana işpaketi izlenerek gerçekleştirilecektir:

  • Sistematik veri toplamanın koordinasyonunu sağlamak ve veri toplamak, önceden tanımlanmış (standart) çıktı formatında ürün oluşturmak,
  • Ayrı türden veri girdilerinin içine çekildiği, düzenlendiği ve kıyaslandığı bir ortak birleşme platformunu tanımlamak ve uygulamak,
  • Veri analiz yöntemlerinin kalitesini iyileştirmek ve günümüzde gözlenen parametrelerin sayısını daha çok artırmak için veri analizi ve birleştirme yöntemlerini ve araçlarını dünya çapındaki bilimsel toplumun katkısına açık ve bulunur yaparak, geçerli kılmak ve dağıtmak.
PROJENİN SONUÇLARI :

 

-A +A