Beylikdüzü Ve Büyükçekmece İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Sahalarının Araştırılması, İncelenmesi Ve İzlenmesi (Heyzep)

PROJE ADI :

Beylikdüzü Ve Büyükçekmece İlçelerindeki Muhtelif Heyelan Sahalarının Araştırılması, İncelenmesi Ve İzlenmesi (Heyzep)

DESTEKLEYEN : İBB DEZİM - İstanbul Büyük şehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 
SÜRE : 04.03.2013 - 04.03.2016
PROJENİN AMAÇLARI :

Ülkemizin bir çok yerinde olduğu gibi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilceleri arasında kalan alanda da heyelanlar önemli bir doğal afet nitelindedir. Bölgede gerçekleştirilecek olan bütünleşik araştırmaların katkısıyla, özellikle Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde yer alan heyelanların oluş nedenleri ve mekanizmaları araştırılarak, yoğun yerleşim baskısı altında bulunan bu alanlarda sağlıklı bir şehirleşme çalışmalarına olumlu katkılar sağlanacaktır. Avrupa ölçeğinde, kapsamlı, coğrafi olarak yaygın bir gözlem altyapısı mevcut ulusal daimi sismik ve jeodezik gözlem ağlarından oluşturulacak,

  • Çok disiplinli yerel, uzaysal ve zemin içi araştırma yöntemleri kullanılarak veriler toplanacak ve bu verilerin entegrasyonu sağlanacaktır,
  • Zemin hareketleri, hem topoğrafik araştırma yöntemleri ve hemde yeraltı araştırma yöntemleri kullanılarak saptanacaktır,
  • Mevcut çok disiplinli veriler ortak yorumlanacak,
  • Yüksek performanslı ölçme ve modelleme çalışmalarıyla, heyelan mekanizmaları araştırılacaktır.

Projenin Kapsamı: TÜBİTAK MAM Yer Deniz Bilimleri Enstitüsü, bölgede bütünleşik çok disiplinli araştırma yöntemlerini kullanarak, bölgede yer alan heyelanların mekanizmalarını araştıracaktır.

PROJENİN SONUÇLARI :

 

-A +A