Avrupa Plakası Gözlem Sistemi (EPOS)

PROJE ADI :

Avrupa Plakası Gözlem Sistemi (EPOS)

DESTEKLEYEN : Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı 
SÜRE : 08.11.2010 - 31.12.2014
PROJENİN AMAÇLARI :

Avrupa çapında yer bilimleri alanında kapsamlı olarak birlikte çalışılabilirliğin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla mevcut araştırma altyapılarıyla gözlem ağları, deneysel laboratuvar çalışmaları ile elde edilen çok disiplinli verilerin tümleşik bir siber altyapı içerisinde birleştirerek kullanılabilirliğini artırmak. Bu siber altyapıyı gerçekleştirmek için:

Avrupa ölçeğinde, kapsamlı, coğrafi olarak yaygın bir gözlem altyapısı mevcut ulusal daimi sismik ve jeodezik gözlem ağlarından oluşturulacak,

  • Çok disiplinli yerel veri toplayan gözlemevlerinden gelen verilerin entegrasyonu sağlanacak (Yerinde fay gözleme çalışmaları, volkanizma, jeotermal ve jeofiziğin yer yüzeyi dinamiğine ve çevresel değişikliklere uygulamasını içeren derin sondaj çalışmaları),
  • Kaya ve mineral özellikleri ve analog tektonik modelleme için araştırma altyapısı oluşturan deneysel laboratuvarların çalışmaları bütünleştirilecek,
  • Mevcut çok disiplinli verilerin arşivlenerek depolanması sağlanacak,
  • Yüksek performanslı hesaplama ve büyük ölçekli modelleme işbirliği için kaynak olanakları sağlanacaktır.

Projenin Kapsamı: TÜBİTAK MAM Yer Deniz Bilimleri Enstitüsü Türkiyedeki mevcut ulusal altyapılardan bilgi toplayarak Avrupa ile bütünleştirilmesi için ilgili teknik, kurumsal ve yasal meseleleri belirleyerek, bütünleşme için gerekli koordinasyonu gerçekleştirecektir.

PROJENİN SONUÇLARI :

Projeden Beklenen Yararlar ve Sonuçların Uygulamaya Aktarımı: Ülkemizde toplanan sismoloji ve jeodezi gözlem verilerinin Avrupa levha hareketleri çalışmalarıyla bütünleşmesi sağlanacak ve ilgilenen herkese erişim olanağı sağlanacaktır.

-A +A