Aşağı Kura Depresyonunda (Güney Hazar Havzası-Azerbaycan) Petrol Oluşumu

PROJE ADI :

Aşağı Kura Depresyonunda (Güney Hazar Havzası-Azerbaycan) Petrol Oluşumu

DESTEKLEYEN : : TÜBİTAK, Azerbaycan İlimler Akademisi 
SÜRE :

01.01.1993 – 01.08.1995

PROJENİN AMAÇLARI :

Petrolün oluşum tarihi ve bugünkü oluşukların bulunabilecekleri derinliklerin organik jeokimyasal yöntemler ve basen modelleme yolu ile araştırılması

PROJENİN SONUÇLARI :

Ekonomik petrol oluşuklarının kaç km derinliğe kadar bulunabileceği ve bu oluşukların hangi yollardan göç ederek nerelerde toplanmış olabilecekleri hakkında önemli sonuçlara ulaşmış bu projenin uygulayıcı kuruluşlara (petrol şirketlerine) arama

faaliyetlerini yönlendirecek şekilde fayda sağlamıştır. Bunun yanısıra bu proje Türk-Azeri somut bilimsel işbirliği örnekleri arasında ilklerden birini oluşturmuştur.

Fotoğraflar

-A +A