Anadolu Kabuk Yapısının Sismik Kırılma/Yansıma Yöntemi İle İncelenmesi

PROJE ADI :

Anadolu Kabuk Yapısının Sismik Kırılma/Yansıma Yöntemi İle İncelenmesi

DESTEKLEYEN : Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeofizik Anabilimdalı 
SÜRE :

01.01.1999 – 28.12.2002

PROJENİN AMAÇLARI :

MIT tarafından yürütülen bir ön projenin test palatması kapsamında Keskin ve Feke'yi içerecek bölge içersinde sismik Kırılma/Yansıma verilerinin toplanması kapsamında TÜBİTAK-MAM, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü (YDBAE) tarafından bir profil boyunca sismik kayıtların alınmasıdır

Bu projenin amacı yapılacak olan bu test atışı sırasında, ilgili sismik verilerin yüksek kalite ve ayrımlılıkla toplanarak sayısal ortamda toplanmasıdır. Bu profil boyunca toplanacak sismik verilerin değerlendirilmesi ile Anadolu Üst Mantosunun derin jeofizik yapısının ortaya çıkarılması için tamamlayıcı bilgiler sağlaması amaçlanmaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeofizik Anabilimdalı tarafından Keskin (Kırıkkale) ilçesindeki yaptırılan test patlatmasına ait 250 km'lik profil boyunca 25 adet istasyonda patlatma sinyali kayıtları alınmıştır. Bu kayıtlar veri işlemden geçirilmiş olup gerekli kısımlar CD de arşivlenerek teslim edilmiştir. 

Fotoğraflar

-A +A