Anadolu Arap Levhasının Sismik Kırılma Yöntemi İle Kalibrasyonu

PROJE ADI :

Anadolu Arap Levhasının Sismik Kırılma Yöntemi İle Kalibrasyonu

DESTEKLEYEN : Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 
SÜRE :

26.03.2004 – 29.09.2004

PROJENİN AMAÇLARI :

Projenin amacı Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yürütülen bir projeye destek kapsamında Tufanbeyli-Göksun-Kahramanmaraş ve Gaziantep'i içeren alanındaki bölgede Sismik Kırılma/Yansıma verilerinin toplanmasıdır. Bu proje kapsamında Kandilli Rasathanesi tarafından TÜBİTAK-MAM, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü (YDBAE)'nden bir profil boyunca sismik kayıtlar alınması istenmiştir. Bu projenin amacı yapılacak olan bu test atışı sırasında, ilgili sismik verilerin yüksek kalite ve ayrımlılıkla toplanarak sayısal ortamda temin edilmesidir. Bu profil boyunca toplanacak sismik verilerin değerlendirilmesi ile Anadolu Üst Mantosunun derin jeofizik yapısının ortaya çıkarılması için tamamlayıcı bilgiler sağlanması amaçlanmaktadır.

PROJENİN SONUÇLARI :

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeofizik Anabilimdalı tarafından Doğanpınar (Gaziantep) ilçesindeki yaptırılan test patlatmasına ait 110 km'lik kuzey profil boyunca YDBAE tarafından kurulan 29 adet istasyonda patlatma sinyali kayıtları alınmıştır (Şekil-1). Bu kayıtlar veri işlemden geçirilmiş olup gerekli kısımlar CD de arşivlenerek teslim edilmiştir.

Fotoğraflar

-A +A