Ulusal 1MV Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi Laboratuvarı

Projenin Amacı: Ülkemizde yer bilimleri, arkeoloji, biyomedikal ve çevre bilimlerinde bilimsel süreçlerin anlaşılmasına yönelik 14C bazlı yaşlandırma işleminin yapılabileceği geliştirilebilir bir ulusal laboratuvar oluşturmak ve yurtdışı bağımlılığı ortadan kaldırmaktır.
Projenin Kapsamı: 14 C 10Be, 26Al, 41Ca izotopları ile yaş tayinine yönelik çalışmalar için miligram düzeyinde numune ile ölçüm yapabilen hızlandırılmış kütle spektrometresi (AMS) ünitesi, numune hazırlama ünitesi ve donanım gereçlerini içeren bir AMS laboratuarı kurulacaktır. Bu laboratuarlar için AMS ünitesinin gereksinimlerini karşılayacak özellikte, sistemin ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta bir bina inşa ettirilecektir. Bu altyapıyı kullanabilecek, bakımını yapabilecek düzeyde personel istihdamı yapılacak ve personelin eğitimi sağlanarak Türkiye’de bu işi yapabilecek bir kadro oluşturulmuş olacaktır.

Beklenen Sonuçlar ve Çıktılar: Bu proje ile ülkemizde yer bilimleri, arkeoloji, biyomedikal ve çevre bilimlerinde bilimsel süreçlerin anlaşılmasına yönelik izotop (14 C 10Be, 26Al, 41Ca) bazlı yaşlandırma işleminin yapılabileceği geliştirilebilir bir ulusal laboratuar oluşmuş olacak ve bu alt yapı ile ilgili çalışmalarda yurtdışı bağımlılığı ortadan kalkmış olacaktır. Bu alt yapıya ihtiyaç duyup yurtdışında analizlerin yapılıyor olması sebebiyle veya bütçe yetersizliği gibi sebeplerden araştırma yapamayan üniversite ve kamu kuruluşlarının yeni araştırmalar gerçekleştirmesine olanak sağlanmış olacaktır.
AMS analiz laboratuarı ve kimyasal işlem laboratuarı ile grafit hazırlama laboraruarlarını içeren numune hazırlama laboratuarları ülkemiz araştırmacılarına hizmet sağlayacak aynı zamanda yurdışından gelecek taleplere de karşılık vererek ülkemizin bilimsel altyapısını uluslarası düzeye taşıyacaktır. 14 C 10Be, 26Al, 41Ca izotopları ile yaş tayinine yönelik çalışmalar için mikrogram düzeyinde numune ile ölçüm yapabilen hızlandırılmış kütle spektrometresi, AMS analiz laboratuarı ve kimyasal işlem laboratuarı ile grafit hazırlama laboraruarlarını içeren numune hazırlama laboratuarları ülkemiz araştırmacılarına hizmet sağlayacak aynı zamanda yurdışından gelecek taleplere de karşılık vererek ülkemizin bilimsel altyapısını uluslarası düzeye taşıyacaktır.

Fotoğraflar

01.01.2015
-A +A