PETROL ENDÜSTRİSİNDE MİLLİ TEKNOLOJİLER TOPLANTISI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın destekleri ve Sayın Bakanımız Fatih Dönmez’in teşrifleriyle 10 Şubat 2020 tarihinde, Crown Plaza İstanbul – Asia’da gerçekleştirilen “Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT’20) Toplantısı” ile TPAO’nun faaliyet alanı kapsamında yerli sanayinin Milli Enerji ve Maden Politikası’nın bir parçası haline dönüştürülmesi, yüksek katma değerli mal, hizmet ve teknoloji üretimine katkıda bulunulması ve paydaşların bir araya getirilerek yol haritası oluşturulmasına öncülük edilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, araştırma merkezleri, üniversiteler, yerli sanayi ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Toplantının açılış paneline konuşmacı olarak TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü (YDBE) Müdürü Prof. Dr. Abdullah Karaman, ülkemizin dışa bağımlı olduğu yönlü sondaj teknolojisinin stratejik bir hedef olarak en kısa zamanda yerlileştirilmesi hususunda Türkiye’nin bir yol haritası oluşturmasının gerekliliğini vurguladı. Halihazırda yurtdışından büyük meblağlar karşılığında mühendislik hizmeti satın alınarak yürütülen projeler, yerlileştirilmiş yönlü sondaj teknolojisi gerçekleştiği takdirde, belediyecilik hizmetlerinden, eriyik madenciliği, kömür üretimi, jeotermal ve petrol üretiminin arttırılmasına kadar çok geniş bir alanda üretimde bir çarpan etkisi yaratacağını belirttiği konuşmasında, bu teknolojinin yerlileştirilmesinin sanıldığı kadar zor olmayacağını, muazzam bir insan kaynağına sahip olan TÜBİTAK Enstitüleri, üniversiteler ve organize sanayi bölgeleri ile gerekli olan Ar-Ge ve üretimlerin kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Fotoğraflar

18.02.2020
-A +A