Kurumlar arası iş birliğine ilişkin görüşmeler ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla güncel jeofizik ekipman ve yöntemler kullanılarak saha uygulamaları gerçekleşt

Türkiye'de ilk defa yoğun yerleşimin olduğu bir bölgede vibro-sismik kaynak kullanılarak toplanan sismik yansıma verileri ile havzanın derin yeraltı görüntüsünü elde ettik.

Depremler sonucu oluşan zararlarının azaltılması amacıyla TÜBİTAK MAM Yer Bilimleri Araştırma Grubu Pakistan Meteoroloji bölümü ile ortak çalışma ve eğitim faaliyetlerine başladı.

Bilecik'te bulunan Batı Anadolu'nun en eski yerleşimi TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Ulusal 1MV AMS Laboratuvarı'nda tarihlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği ve TÜBİTAK STAR Programı kapsamında YDBE'deki öğrencilerimiz tecrübe kazanma ve kendilerini geliştirme yönünde önemli adımlar atıyor.

Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi (TR-GRAV) başarıyla tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in himayelerinde TPAO’nun ev sahipliğini yaptığı PEMT'20 Toplantısı, TÜBİTAK MAM YDBE'nin katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi.

1
2
3
4
5
6
7