Jeofizik Görüntüleme Teknolojileri

Jeofizik Görüntüleme Teknolojileri kapsamında genel olarak yerkabuğu yapısı ve zemin özellikleri üzerine yoğunlaşılmakta olup, aşağıdaki alanlarda araştırmalar gerçekleştirilmekte ve proje bazlı faaliyetler yürütülmektedir.

Sığ  (<1km) Araştırmalar

  • Sismik Kırılma/Yansıma/Yüzey Dalgaları, Mikrogravite, Manyetik, Elektromanyetik, GPR yöntemleri ile 3-Boyutlu görüntüleme; kömür, jeolojik depolama, gömülü fay, arkeojeofizik
  • Mühendislik Sismolojisi; Mikrobölgelendirme; Zemin Vs30, Vp/Vs
  • Heyelan, aktif fay haritalama ve izleme; kuyu içi jeofizik, yersel SAR, LIDAR

Derin Araştırmalar

  • Aktif/ Pasif Sismik Tomografi, Yüzey Dalgaları, Alıcı Fonksiyonları, Anizotropi, Gravite, MT Yöntemleri ile Basen, Kabuk ve Üst Manto Yapısı
  • Aktif/Pasif Sismoloji, Sismik, Elektromanyetik, Gravite ve Manyetik yöntemler ile Jeotermal rezervuar görüntüleme ve izlenmesi

Deniz Jeofiziği

  • Deniz Tabanı Batimetri
  • Deniz Sismiği, Gravite, Manyetik
  • Deniz Tabanı Sismolojik Gözlemler
  • Sualtı Ortam Gürültüsü

Jeofizik Görüntüleme Teknolojileri Stratejik İş Birimi %27’si doktora, %45’i yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ekibiyle ve teknisyenleriyle 11 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. TKİ, TPAO gibi kamu kurumları, İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi büyükşehir belediyeleriyle ve üniversitelerle işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.

-A +A