Aktif Tektonik Araştırma Teknolojileri

Aktif Tektonik Araştırma Teknolojileri kapsamında genel olarak deprem kaynaklı tehlikelerin araştırılması odaklı çalışılmakta olup, aşağıdaki alanlarda araştırmalar gerçekleştirmekte ve proje bazlı faaliyetler yürütülmektedir.

Jeolojik Tehlikelerin Çok Disiplinli Gözlenmesi ve Modellenmesi

 • Deprem, Tsunami, Heyelan, Volkan ve Jeotermal olayların izlenmesi ve modellenmesi
 • İl ve Ülke Ölçeğinde Olasılıksal/Tanımsal Sismik Tehlike Analizleri
 • Nükleer, Jeotermal Santral, Baraj, Köprü, Tüp Geçit vb. yapılar için Jeolojik Tehlike Analizleri

Deprem Araştırmaları

 • Sismotektonik Araştırmalar
 • Deprem Kaynak Modellemesi
 • Kabuk Deformasyonları, Fayların Kayma Hızı
 • Deprem Döngüsü ve Gerilme Etkileşimi, Uzun Dönem Deprem Tahmini
 • Paleosismoloji, Yapısal Jeoloji

Deprem Sonrası Acil Gözlemler

 • Gerçek Zamanlı Artçı Sarsıntı Çalışmaları
 • Jeodezik Deformasyon İzleme (GPS, PSinSAR, SAR, LİDAR)
 • Coulomb Gerilme Modellemesi ve Artçı Deprem Tehlikesi
 • Yüzey Kırığı ve Aktif Fay Haritalama

Aktif Tektonik Araştırma Teknolojileri Stratejik İş Birimi %25’i doktora, %41’i yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırmacı ve teknisyenleriyle 12 kişilik bir ekip olarak faaliyet göstermektedir. Kamu kurumları, valilikler ve AB Çerçeve Programı kapsamında yurtdışı araştırma merkezleri ve üniversitelerle  işbirliği ağı içerisinde yer almaktadır.

-A +A