Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi

Bursa resim 1 Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında 2 Aralık 2010 tarihinde imzalanan protokol ile başlatılan projede, il sınırları Bursa resim 2içerisinde öncelikli olarak belirlenen alanlarda zeminin deprem açısından davranışının değerlendirilmesi yolu ile, ilin deprem güvenli yerleşime uygunluğunun mikrobölgeleme esaslarına dayalı  olarak makro ölçekte belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve TÜBİTAK-MAM Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Demirel tarafından imzalanan protokol ile 3 yıllık çalışma süresinde elde edilecek jeolojik ve jeofizik veriler ışığında kentin genelindeki tehdit oluşturabilecek fay zonları ve belirlenecek olan derin ana kaya yapısı incelenecek; deprem senaryoları üretilerek sismik tehlike değerlendirme çalışması yapılacaktır. Sismik Tehlikenin olası büyük depremlerden önce belirlenmesi, deprem hasarlarının en aza indirilebilmesi için gerekli Mühendislik, Afet Planlama ve Yönetim önlemlerinin en doğru ve etkin olarak alınmasını sağlayacaktır. Projeden elde edilen veriler ve haritalar, Bursa İli sınırları içerisinde yapılabilecek her türlü diğer proje ve ölçüm sonuçlarının sorgulanabilmesi anlamında güvenilir bir altlık olacaktır. Uluslararası kabul görmüş ölçüm teknikleri ve standartlara dayalı olarak gerçekleştirilecek bu çalışmalar sayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde zemin sınıflaması ve deprem konusunda tecrübeli bir ekip oluşacaktır.

02.12.2010
-A +A