Türkiye'nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik "Ancak Tektonik Rejimleri Farklı" Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması (TÜRDEP)

Türkiye'nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik "Ancak Tektonik Rejimleri Farklı" Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması (TÜRDEP)