Soma Tersiyer Havzasında Entegre Sismik Yöntemlerle Kömür Yayılımının Tesbiti Ve Kömür Gazı Potansiyelinin Araştırılması Ve Modellenmesi