Marmara Denizi Kabuk-Hız Yapısının Seısmarmara-2001 Verilerinden Belirlenmesi