Marmara Bölgesi Ve İstanbul Metropolitan Alanındaki Deprem Riskine Yönelik Acil Gözlem Çalışmaları: Marmara Bölgesi Sürekli Sismoloji Gözlem Ağı (MARSİS)

Marmara Bölgesi Ve İstanbul Metropolitan Alanındaki Deprem Riskine Yönelik Acil Gözlem Çalışmaları: Marmara Bölgesi Sürekli Sismoloji Gözlem Ağı (MARSİS)