Frequent Observation-Driven Realistic Evaluation And Simulation Of Interacting Geophysical Hazard Triggers (Foresıght), Sürekli Gözlemler İle Birbirini Tetikleyen Jeofiziksel Afetlerin (Deprem, Heyelan, Tsunami, Volkanlar) İzlenmesi Ve Modellenerek, Olası

Frequent Observation-Driven Realistic Evaluation And Simulation Of Interacting Geophysical Hazard Triggers (Foresıght), Sürekli Gözlemler İle Birbirini Tetikleyen Jeofiziksel Afetlerin (Deprem, Heyelan, Tsunami, Volkanlar) İzlenmesi Ve Modellenerek, Olası