Balıkesir İli Zemin Sınıflama ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi İmzalandı.