Avcılar Bölgesinin Yer Büyütme Etkisinin Sismolojik Yöntem İle Araştırılması