Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Karbon14 (Radyokarbon) Analizi

C14 Yaş Tayini Başvuru Şartları

  • 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” (6. Ve 23.maddeleri) kapsamına giren kültür varlıklarının analizi için TÜBİTAK MAM tarafından aşağıdaki belirlenen koşullara uygun numune alma işlemleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Müze ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü’nce yapılır.
  •  Numunenin hazırlanma ve gönderilme aşamalarında numunenin kirletilmesinden kesinlikle (pamuk parçaları, küflenme vb.) kaçınılmalıdır.
  • Eğer numune nemli ise oda şartlarında kurutulup daha sonra plastik poşete konulmalı ve poşet kapatılmalıdır. Nemli numune uzun süre plastik poşette kalırsa küflenmesine ve numunede kontaminasyona neden olur.
  • Numune organik bir malzeme ile kaplanmış ise Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ile irtibata geçilmelidir.
  • Analize gönderilen örneklerin tamamı kullanılır.
  • Raporlama süresi 60 gündür. Özel örneklerde bu süre daha uzun olabilir.

Örnek türü

Örneklerin ideal büyüklüğü *

Kömürleşmiş Malzeme (Charcoal)

2-100 mg

Ağaç, Odun, Ahşap, vb. (Wood)

3-100 mg

Tohum (Seed)

3-100 mg

Deniz Kabukluları, Mercan ve CaCO3 (Shell, Coral, CaCO3)

5-100 mg

Kemik (Ultrafiltrasyon yöntemi ile)

1-4 gr

Deri

50-100 mg

Parşömen

50-100 mg

Kâğıt

3-100 mg

Tekstil

10-100 mg

Diş

1-3 adet

Polen (çıkartılmış, kuru)

5-20 mg

Çömlek Parçaları (organik kalıntı)

10-20 mg

Boynuz

1-4gr

Diğer örnek türleri

Sorunuz

* Belirtilen miktarlardan daha az numune varsa Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü ile irtibata geçilmelidir.

 

BİLGİ İÇİN:

E-posta:yerdeniz.analiz@tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 94

 

Fiyatlara KDV dahil değildir.       

Danışmanlık Hizmetleri

Y14

Danışmanlık hizmetleri enstitü çalışma alanlarında ön görüşme  sonrasında verilir.

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

AMS (Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi) Laboratuvarı

Y13

Karbon14 ile Yaş tayini analizleri

1.400 TL

Aktif Tektonik Laboratuvarı

Y1

Gravite Ölçümleri (en az 20 adet nokta)

735 TL/adet

Y2

Sismik yansıma veri toplama ve değerlendirme (en az 1km uzunluğunda hat)

196 kanallı ölçüm alabilme, vibro ve buffalo kaynak kapasitesi bulunmaktadır.

30.500 TL/km

Y3

Aktif Çok Kanallı 1 boyutlu Yüzey Dalgası Ölçümleri (MASW)

2.100 TL/adet

Y4

Pasif Çok Kanallı 2 boyutlu Yüzey Dalgası Ölçümleri (SPAC, FK)

8.750 TL/adet

Y5

Mikrotremor H/V Ölçümleri (en az 5 adet ölçüm)

950 TL/adet

Y9

Manyetik Gradiyometri Ölçümleri

1.500 TL/gün/cihaz

Y10

Sürekli veya Geçici GPS Konum Belirleme Ölçümleri

1.750 TL/gün/cihaz

Y11

Bir günlük 30 sn. örneklemeli sürekli GPS verisi

115 TL/gün/istasyon

Y12

Bir günlük  1 sn.  örneklemeli  sürekli GPS verisi

375 TL/gün/istasyon

Y15

Manyetotellürik Ölçümler, nokta başına (veri işlem ve değerlendirme hariç)

2.900 TL

Y16

Mobilizasyon/ Demobilizasyon Bedeli-100 km ve üzeri mesafeler için

6.900 TL